logo
vinduskapkisteinnebenk
inngang
Inngangsparti i Pakterboligen

Pakter-boligen

Er et av de eldste husene fra Kjøkkelvik i Laksevåg. Første gang kildene forteller om gårdsdrift i Kjøkkelvik er i 1519. Snart etter kom gården inn under Allehelgenskirken i Bergen og Kronen. Dette var under Danske-tiden i Norge. I juli 1599 kommer Christian 4. til Kjøkkelvik. Et stort følge tar turen opp på Lyderhorn og beundrer utsikten. Kongen skal også ha besøkt gården sin og skåret initialene sine inn i en bjelke i taket. Kjøkkelvik Hovedgård oppføres i 1780 - årene og får flere eiere inntil skipper Christopher Fæster kjøper den på auksjon i 1863. Navnet Fæstergården brukes fortsatt idag. Hovedgården skal i mange år kun bli brukt som sommerbolig, mens eierne resten av året bor i hjembyen Bergen.  Hovedgårdens eiere har både bolig og jord her ute, men driver ikke selv praktisk gårdsarbeid med husdyrhold og dyrking. I stedet får den bofaste småbrukerfamilien i Pakterboligen leie (forpakte) huset sitt, mot at den tar seg av gårdsarbeidet. 

Selve hovedbygget ute i Kjøkkelvik er i dag sterkt endret og brukes som lokale for stedets idrettslag. På hagens tidligere marker er anlagt en liten fotballbane. Ny boligbygging skjøt fart i strøket utover i 1990-årene, og Pakterboligen ble flyttet til "Gamle Laksevåg" i september 1995. Vi har forsøkt å endre interiøret og et soverom til begynnelsen av 1800-tallet.

Til de laftede innerveggene hadde vi god hjelp av Fylkeskonservatorens avdeling.Kom å se denne unike bygningen - her er mye interessant !


Kontakt oss
Telefon muséet: (+47) 55 34 23 20
Telefon kulturhuset: (+47) 55 34 04 50
E-post: post@lamus.no
© 2011 Laksevåg Kultur Historiske Forening