logo
utstyr7utstyr_veggsmien_inneutstyr_vegg2utstyr29
smien_inngang
En hardtslående smed i arbeid

Smien


Smien ble oppført i 2008 og inngår i gården Helgeplassen, som er en del av

UTE - museet.

Her finner du en gårdssmie med alt det utstyr som var nødvendig. Smien kan fyres opp, blåsebelg er montert i taket og her kan det smies.
Kontakt oss
Telefon muséet: (+47) 55 34 23 20
Telefon kulturhuset: (+47) 55 34 04 50
E-post: post@lamus.no
© 2011 Laksevåg Kultur Historiske Forening