logo

HVORDAN BLI MEDLEM I:   


Laksevåg   Kultur   Historiske   Forening


L K H F ble etablert den  24. mars i 1987 med 

det formål å samle alle gode krefter i et felles mål :


"å ta vare på - og verne om - det som er verneverdig i det gamle"


Målet er å fortsette det etablerte frivillige kulturfelleskapet  -  bestående

av eldre og yngre - som sammen skal dyrke kulturinteresser og

bygge videre Laksevåg Lokalmuseum.

Interessen for omvisning i museet øker stadig, og samarbeid

med skoler i undervisning er stadig mer aktuelt og utfordrende.


Send oss en e-post med følgende opplysninger til :    

post@lamus.no


Emne :     JA, JEG ØNSKER Å BLI MEDLEM I LKHF

Navn :

Adresse :

Telefon :                                   Mobiltlf.:

Vanlig medlem :   kr. 300,- pr. år

Pensjonist       :   kr. 200,- pr. år

Skoleelev        :   kr. 200,- pr. år


Som medlem får du årlig, gratis tilsendt 4 nummer av foreningens blad "Lyst og Fryd", med mye 

godt stoff fra Laksevåg, informasjon og nyheter.

Som medlem, håper vi  -  du vil sende inn "din" historie !M E D L E M S M Ø T E R :


Det blir avholdt 5 medlemsmøter pr. år, alle i Kommandantboligen i GravdalS T Y R E M Ø T E R :


Det avholdes ca. 7 styremøter pr. år,  i Damsgårdsveien 174, 2. etg.


D A M S G Å R D S D A G E N E :


De blir avholdt den første helgen i juni hvert år. Med mange aktiviteter på museet. Det er en god anledning å treffe andre medlemmer og/eller gi en hjelpende hånd.      

        Kontakt oss
Telefon muséet: (+47) 55 34 23 20
Telefon kulturhuset: (+47) 55 34 04 50
E-post: post@lamus.no
© 2011 Laksevåg Kultur Historiske Forening