logo                   

Etter valgene på årsmøtet 16.september 2020 ble styre som følger:

Berit Berntsen              leder

Kai Arntzen                  nestleder

Ole Dag Arntzen           sekretær

Vibeke Zakariassen       kasserer

Karin Bjørnestad           hjelpekasserer

Aage Nesbø                 styremedlem

Rolf Zakariassen           styremedlem

Liv Walde                     styremedlem

Kontrollkomite:

Thorleif Myking

Brith Kvale

Marit Opdahl


Valgkomite :

Harald Paulsen

Nina Mjelde

Jan Henry Skår


Åpningsdager: I 2020 er museet åpent den 1. og 3. søndag hver måned, som følger:

19. januar 

2. februar og 16. februar

1. mars og 15. mars

19. april 

10. mai og 24. mai

7. juni og 21. juni  (siste før ferien)

Juli måned ferie

August måned ferie

6. september og 20. september

4. oktober og 18. oktober

1. november, 15. november og 29. november

    desember ingen åpning   

      

Åpningstider: 12:00 - 15:00

Billettpriser: Inne og/eller ute museet (i vinterhalvåret er omvisning i ute museet avhengig av gruppe på 8 personer)

Voksne kr. 50,

Barn (5-16 år): 30,-


Medlemsmøter 2020

25. mars  -  Årsmøte - Utsatt på grunn av Koronapandemien.

13. mai

16.september

02. desember  -  julemøte

Medlemsmøtene avholdes i Kommandantboligen i Gravdal. Vi starter ca. kl. 18:00 med kaffe, kaker og en hyggelig prat. Møtet begynner kl. 19:00.

Medlemmene og andre som ønsker å bli medlem i LKHF er alle hjertelig velkommen.


Kontakt oss
Telefon muséet: (+47) 55 34 23 20
Telefon kulturhuset: (+47) 55 34 04 50
E-post: post@lamus.no
© 2011 Laksevåg Kultur Historiske Forening