logo
bibliotek
Nå er det meste arkivert, katalogisert og plassert i sine respektive hyller. Innlegging på data foregår...

Biblioteket.

4 etasje.


Manuell arkivering er foreløpig ferdig. Nå foregår elektronisk innlegging. Dette er prosesser som hele tiden framover vil inngå i driften av Biblioteket. Etterhvert vil en konvertere til søkbare internett-sider. Da vil en også fra andre museer, høyskoler og universiteter eller privat, med noen få tastetrykk via "digitaltmuseum.no", finne ut hva Biblioteket på Laksevåg Lokalmuseum inneholder. Vi takker for alt donert materiale som bøker, aviser, blader, tidsskrifter og gjenstander. Uten private og/eller offentlige instanser som har overlevert "sitt" til LKHF - gjennom årene, ville vi ikke hatt en slik Bibliotek-utstilling i dag. Vi er interessert i ytterligere slikt materiale, også bilder, særlig det som omtaler eller viser historien fra Laksevåg.


Vi håper at en på data, etterhvert også vil  kunne få et innblikk i utstillingenes

hittil registrerte samlinger. Registrering og digitalisering er en fortløpende -

pågående prosess. I biblioteket er det også faciliteter for å kunne holde foredrag

om større og mindre tema, med flipover, overhead og "kanon." Her vil du

etterhvert finne en større flatskjerm, blue ray spiller for CD og DVD, samt

en videokassett spiller, og vanlig kassett-spiller for musikk. En vil også prøve

å skaffe tilveie 8mm filmframviser, lysbildeframviser og et utall av lerreter i

forskjellige størrelser. Her finnes også en egen koipimaskin, samt PC -

tilknyttet kopimaskin som scanner, kopierer, trykker og framkaller på eget

fotopapir. I rommet er det etablert eget data-nettverk. Enhver med laptop

vil kunne logge seg på internett og eventuelt sitte her å jobbe med en skole

og/eller særoppgaver på sin egen PC. Til det vil en få god støtte fra bok, avis

eller illustrerte blader som inngår i biblioteksamlingene. Her finnes mye godt bok,

avis og tidsskrift-materiale fra 1. og 2. verdenskrig, kunnskapslitteratur og mye

litteratur fra det lokale Laksevåg.Kom innom for en prat om det du søker - vi kan grave i

arkivet og kanskje hjelpe deg ?
 Kontakt oss
Telefon muséet: (+47) 55 34 23 20
Telefon kulturhuset: (+47) 55 34 04 50
E-post: post@lamus.no
© 2011 Laksevåg Kultur Historiske Forening