logo
branninngangutstyr2utstyrbrann_innerom.JPG
brann_hjelm
En rolig aften med hjelmen på hyllen.

Brannstasjonen.

2. etasje.Laksevåg hadde ikke fast brannvesen i 1880 - årene. Det var to ansatte

og resten av brannkorpset besto av utskrevne mannskaper, som hadde

to års plikttjeneste. Laksevåg var herjet av to store branner i siste halvdel

av 1880 årene, store deler av sentrum brente ned.

Signaltavlen ble montert i brannstasjonen da den ble bygget i

Håsteinsgaten i 1907. I tårnet var det montert en kraftig sirene sammen

med en ringeklokke hjemme hos de utskrevne.

Etter datidens målestokk var dette en hypermoderne innretning, som var

i bruk helt til Brannvesenet flyttet til Bjørgeveien i 1980 årene.


Brannkjerren og signaltavlen er tilbakeført fra Bergen Brannmuseums

samlinger i Indre Arna. LKHF er også i besittelse av endel interessante

dokumenter fra Laxevaag Brandcommition fra slutten av det 1800 århundrede.Skomakerverkstedet.

Fra forrige århundreskifte og fram til 1940 var der mellom 15 og 20 skomakere

på Laksevåg. Onde tunger fleipet med "at på Laksevåg levde folk av å såle

skoene til hverandre". Da dette var et av de utdøende fagene - forsvant den ene

etter den andre etter 2. verdenskrig. Skomaker Nordahl i Håsteinsgaten var den

aller siste etter den gamle skolen.


Skomakerens datter, som hadde tatt vare på verktøyet etter faren og farfaren,

donerte dette til LKHF - noe vi er meget takknemlige for. Foreningen bygget

opp verkstedet som en tributt til giveren og hennes forfedre.

Merk spesielt de små barneskoene som ble funnet bak panelet i Pakterboligen

og "koneskoene" som er kvartsålt.


Men kom å se selv - her kan du "sko deg" på mye interessant !
Kontakt oss
Telefon muséet: (+47) 55 34 23 20
Telefon kulturhuset: (+47) 55 34 04 50
E-post: post@lamus.no
© 2011 Laksevåg Kultur Historiske Forening