logo
krigen_inngang0krigen_inne3foto_utsnitt8mai1vaapenfred_i_europa9
flagg_due
Krigen og dens minner. Det vi aldri glemmer er fredsdatoen 8. mai 1945.

Krigen1940 - 45.

LAKSEVÅG I KRIGSÅRENE.

3. etasje.


Denne utstillingen er meget omfattende og viser et godt utsnitt av det som

Norges, og ikke minst Laksevågs befolkning, gjennomgikk i 2. verdenskrig.

Fra "gutta på skauen" til Shetlandsgjengen, grenseboerbevis, rasjoneringskort

- inndraging av radioapperater, opprop og blendingsvedtekter.


Her fortelles om tyskernes utbygging av forsvarsanlegg på Laksevåg, som

startet allerede høsten 1940, Danziger Verft, Melkeplassen, Vågedalen og

Jansonmarken og at mange sivile hus ble rekvirert på Laksevåg. Ultimo

1941 ble arbeidet med ubåtbunkeren "Bruno" startet. Da ble Søndrevågen,

Nordrevågen og Laksvågsnesset rekvirert av tyskerne. 


Særlig har datoen 4. oktober 1944 brent seg inn i bevissheten til folk i

Laksevåg. Da bleluften fyllt av lyden fra 152 allierte fly sent ut fra The

Bomber Command i England for å utføre angrep på Danziger Verft og

ubåtbunkeren Bruno. Store deler av det sentrale Laksevåg fra nordenden

av Liavannet og til Jansonmarken fikk direkte bombetreff, både sivile hus

og bedrifter, bl.a. tilfluktsrommet på Holen skole.                                                                                                                                                                                                                   

Dette førte til store materielle skader og store tragiske følger for Laksevågs

befolkning, særlig for de unge skolebarna, angrepet krevde 193 norske

menneskeliv derav 81 barn. Dette var det største tap av norske menneskeliv

som følge av krigshandlinger etter invasjonen i 1940, 1 alliert fly gikk tapt !


Utstillingen kan ikke rettferdiggjøres her - den må ses !  

Kontakt oss
Telefon muséet: (+47) 55 34 23 20
Telefon kulturhuset: (+47) 55 34 04 50
E-post: post@lamus.no
© 2011 Laksevåg Kultur Historiske Forening