logo
stuenbordkjoekkenskapovnF1000041
inngang2
Et skritt tilbake i tid før radioer, flatskjermer og internettspill.

Leilighet fra Laksevåg.

3. etasje.


Da skipsbyggingsindustrien kom i gang på Laksevåg ble det også en markert øking i husbyggingen. Det oppsto konsentrasjoner av små hus i de sentrale delene av Laksevåg. i Søndrevågen, Nordrevågen og på Laksevågsnesset. Leiligheten gir et inntrykk av hvordan folk bodde på den tiden.

Bortsett fra skuvsengen og komfyren, stammer hele den øvrige innredningen fra hjem på Laksevåg. Tingene er gitt som gave til museet fra forskjellige givere, og vi i LKHF er meget takknemlige for dette. Komfyren har likevel en tilknytningen til stedet, i det den er støpt på Laxevaag Verk. Selve kjøkkenet er fra en gård i Fyllingsdalen. Tapetene i stuen er nytrykk av tapeter fra 1880 årene.

I dag er det bare 10 hus igjen på Laksevåg av denne små typen, som var bygget i det forrige århundre. Mange brente i brannene i 1885 og 1889, men størstedelen gikk tapt som følge av tyskernes aktiviteter og bombeangrepene under krigen.

LKHF eier et av disse gamle husene fra 1866. Det ble gitt som testamen-tarisk

gave til foreningen fra den siste eieren Marta Martinussen, og foreningen er

meget takknemlige for gaven. Huset som har adresse Kringsjåveien 38,

var det første som ble bygget "oppe i fjellet". 


Skolebarn som er på besøk i museet - har leiligheten som favoritt.


Men kom og se selv - her er mye interessant !                                                                                                                               
Kontakt oss
Telefon muséet: (+47) 55 34 23 20
Telefon kulturhuset: (+47) 55 34 04 50
E-post: post@lamus.no
© 2011 Laksevåg Kultur Historiske Forening