logo
skip_inngangkiste_og_bildevegg_bilde2skips_kisterommet.JPG
vegg_bilde
Skipsbyggerne fra Laksevåg.

Skibsbyggerne på Laksevåg

2. etasje.

Strandstedet Laxevaag var inntil begynnelsen av 1800-årene tynt befolket. Med sin spredte bebyggelse og få muligheter for arbeid bodde det i 1801 bare 546 mennesker her. En stor del av disse var paktere, husmenn og tjenestefolk. Folk som levde av "sine henders arbeid" hadde få muligheter på stedet. Riktignok var der mølle i Gravdal, reperbane i Baneveien og trankokeri i Søndrevågen. Men disse bedriftene, hvor arbeidet ofte var sesongbetont, gav ikke kontinuerlig arbeid.


Graneverftet.

Det var først i 1805 da Jens Gran kom i gang med treskipbygging på Tørrisnesset at man kunne

ane konturene av en hjørnesteinsbedrift på Laxevaag. Dette var under Napoleonskrigene,

Gran som selv hadde en rekke skip, tenkte å drive reperasjonsarbeide på egne og andre rederes skip  

og samtidig bygge nye som erstatning for de som engelsmennene kapret eller senket. Det året bygget

han sitt første skip, en skonnertbrigg som fikk navnet "Laxevaag" det skipet skulle bli innledingen til en 

193 års sammenhengende skipsindustri på Laxsevaag. I 1855, altså 50 år etter starten, var stedets 

befolkning tredoblet.                                                                                                


Martens Olsen & Co.

Nye krefter kom inn i bildet. Brigadelege Daniel G. Martens gikk i kompaniskap med skipsingeniør Olaf M. Olsen og de fikk en leieavtale på 10 år for Graneverftet. De hadde også leiet den nye tørrdokken for 5 år. Fra 1882 ble det satt i gang et omfattende moderniseringsarbeide. Hele opplegget tok sikte på jernskibsbygging tilhørende kjele og maskinverksted. Martens Olsen & Co. var etter datidens forhold et topp moderne verksted med mulighet til å bygge 5 skip samtidig. Da de kom igang i 1883 bygget de 6 dampskip det året.


Interessentskapet.

Da Martens Olsen & Co. "gikk inn" i 1886 ble ingeniør N. H. Bruun og kjøpmann Th. Angell oppnevnt som administratorer for boet. Det ble foretatt en rekonstruksjon av driften. Et nystiftet selskap med 35 interessenter leiet verkstedet for 5 år. I 1887 bedret konjunkturene seg og det nye selskapet fikk økt tilgang på nybygginger og reperasjonsarbeid. Bedriften bygget 12 skip i interrimstiden.

                                                                                                                                                      

Eiere gjennom tidene :

Gran                             1805 - 1882         Martens Olsen & Co.                                 1882  -  1887

Interessentskapet          1887 - 1892         Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri         1892  -  1929

B.M.V. avd. Laksevåg     1929 - 1982         Ulsteingruppen                                         1982  -  1991

Mjellem & Karlsen          1991 -  2002        Bergen Group                                          2002  -  2013

 

Gran var ikke alene om å drive skipsbygging på Laksevåg. Gjennom årene har det vært mange som har drevet i den samme bransjen.                                                                      

Noen av dem hadde sin læretid på verftet til Gran, her kan nevnes: Knud Sjursen Flage med "Flageverftet" fra 1844. Kristian Knudsen på Frydenlund i Strandveien holdt på i 20 år fra 1845. Og Andreas Berentsen slo seg ned som skibsbygger i Alvøen. Fasmer finansierte virksomheten og kjøpte mange av skipene som ble bygget.

Senere kom A/S Frydenbø Slip & Mekaniske, Johnsens Båtbyggeri, motorbåter og robåter fra 1830 og A/S Daamsgaards Baadbyggeri & Motorforretning, finere lystbåter fra århundreskiftet og fram til første verdenskrig. Damsgaards Patentslip ble anlagt omtrent samtidig for reparasjon av mindre fartøyer.

På den begrensede plassen i skibsbygger utstillingen er det forsøkt å gi et lite innblikk i verkstedshistorien på Laksevåg. Det er lagt vekt på å tekste gjenstandene best mulig. Dette hjelper omviserne i arbeidet. Det har vist seg at mange av de besøkende foretrekker å gå rundt på egen hånd, og kanskje dvele ved de tingene som interesserer dem mest.                   

Smien som er satt opp i skibsbygger utstillingen har ingen relevans til stedet, men den gir et godt inntrykk av smedens arbeidsplass. På gårdene på Sørelandet i Laksevåg fantes det smier av denne type og størrelse.                                                                  


Men kom å se selv - her lukter det tjære og mye annet interessant !

                                                                                                                                                                               


Kontakt oss
Telefon muséet: (+47) 55 34 23 20
Telefon kulturhuset: (+47) 55 34 04 50
E-post: post@lamus.no
© 2011 Laksevåg Kultur Historiske Forening